Historia MOWRiD

1 maja 2012 r. swą działalność rozpoczął Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych jako poszerzona oferta pomocy istniejącej do tej pory Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej. Ośrodek z jednej strony jest odpowiedzią na zaobserwowane potrzeby społeczne w obszarze wsparcia rodziny, z drugiej zaś strony realizuje zadania, które – zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku – zostały nałożone na gminę.

Motywem poszerzenia oferty pomocy dotychczas działającej placówki jest wsparcie rodzin, zarówno tych mierzących się z bardzo poważnymi problemami na różnych płaszczyznach swego funkcjonowania, jak i dla rodzin właściwie wypełniających swe zadania, jednakże poszukujących wsparcia w jeszcze lepszym wypełnianiu swych obowiązków. Poszukiwanie pomocy, wsparcia świadczy o dojrzałości i sile konkretnej osoby, zrozumieniu jak ważna jest rodzina, jej właściwe funkcjonowanie… W swej ofercie chcemy odpowiedzieć na potrzeby rodziny. Priorytetem działalności Ośrodka jest RODZINA - dobro wszystkich jej członków, trwałość, szczęście, harmonijny rozwój…

Od roku 1998 r. funkcjonowała na terenie gminy placówka wsparcia dziennego – Świetlica, która pełniła funkcje profilaktyczno-wychowawcze względem młodych mieszkańców Łazisk, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, borykających się z różnorakimi trudnościami. Praktyka pracy z dziećmi pokazała, że efektywność działań pomocowych względem dziecka jest możliwa tylko przy zaangażowaniu i współpracy jego rodziców/opiekunów prawnych. W ostatnich latach działania podejmowane w ramach Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej poza codzienną pracą z dziećmi, w znacznej mierze obejmowały pracę z rodzinami wychowanków placówki. Jednocześnie pojawiały się sygnały od wielu rodzin nie objętych pomocą Świetlicy o potrzebie wsparcia w przeżywanych trudnościach wychowawczych, pomocy w przezwyciężeniu problemów związanych z kolejnymi etapami rozwojowymi ich dzieci, wreszcie w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych.

Od maja 2012 r. z pomocy Ośrodka mogą korzystać nie tylko rodzice i opiekunowie prawni wychowanków placówki, ale wszystkie rodziny z terenu Łazisk przeżywające trudności w opiece i wychowaniu dzieci, borykające się z różnorakimi kryzysami, a także rodziny pragnące jak najlepiej wypełniać zadania w obszarze rodzicielstwa, dążące do zrozumienia swych dzieci na różnych etapach ich rozwoju.

powrót >>Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka
w ́aziskach Górnych

ul. Wyszyńskiego 8,  43-173 ́aziska Górne
tel./fax 32/ 721 89 10
NIP 635-16-53-742
Regon 276234988
sekretariat@mowrid.laziska.pl

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

Godziny pracy administracji:
W okresie nauki szkolnej:

poniedziałek - piÄ…tek - 10.00 - 18.00

W czasie ferii, wakacji i przerw świÄ…tecznych:
poniedziałek - piÄ…tek - 7.30 - 15.30

Filia Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny i Dziecka w ́aziskach Górnych
ul. św. Jana Pawła II 1 (dawniej ul. Świerczewskiego), 43-170 ́aziska Górne
tel. 32/ 224 42 15
filia@mowrid.laziska.pl

Godziny zajęć z wychowankami
w okresie nauki szkolnej:

poniedziałek - piÄ…tek - 14.00 - 18.00

Godziny zajęć z wychowankami
w czasie ferii, wakacji i przerw świÄ…tecznych:

poniedziałek - piÄ…tek - 9.00 - 13.00

Polub nas na facebooku!