Wsparcie NGO

Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został zobowiązany przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne wspieraniem organizacji pozarządowych, wolontariuszy, społeczników i grup założycielskich działających w obszarze pożytku publicznego. W związku z powyższym organizacje te za zgodą Burmistrza Miasta mają możliwość nieodpłatnego korzystania z salki konferencyjnej i pomieszczenia socjalnego z wyposażeniem.

 

NGO

Od stycznia 2012 r. do listopada 2014 r. MOWRiD był partnerem w projekcie „Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych" (więcej na www.cisig.pl). Organizacje pozarządowe, które skorzystały z wsparcia infrastrukturalnego w ramach powyższego projektu mają nadal możliwość skorzystania z zakupionego w ramach projektu sprzętu (laptop, sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy). Sprzęt został zakupiony ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Każde zarezerwowanie pomieszczenia lub określonego sprzętu musi odbyć się za zgodą Kierownika MOWRiD.

Kontakt z sekretariatem MOWRiD tel. 32/721 89 10

e-mail: sekretariat@mowrid.laziska.pl

 

 

 

 

powrót >>Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka
w ́aziskach Górnych

ul. Wyszyńskiego 8,  43-173 ́aziska Górne
tel./fax 32/ 721 89 10
NIP 635-16-53-742
Regon 276234988
sekretariat@mowrid.laziska.pl

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

Godziny pracy administracji:
W okresie nauki szkolnej:

poniedziałek - piÄ…tek - 10.00 - 18.00

W czasie ferii, wakacji i przerw świÄ…tecznych:
poniedziałek - piÄ…tek - 7.30 - 15.30

Filia Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny i Dziecka w ́aziskach Górnych
ul. św. Jana Pawła II 1 (dawniej ul. Świerczewskiego), 43-170 ́aziska Górne
tel. 32/ 224 42 15
filia@mowrid.laziska.pl

Godziny zajęć z wychowankami
w okresie nauki szkolnej:

poniedziałek - piÄ…tek - 14.00 - 18.00

Godziny zajęć z wychowankami
w czasie ferii, wakacji i przerw świÄ…tecznych:

poniedziałek - piÄ…tek - 9.00 - 13.00

Polub nas na facebooku!